Josie Stevens

Bimbo Barbie Transformation: Before and Then!

EN: We love bimbo barbie dolls! They usually have fake breasts, fake lips and other parts of their bodies are improved, because they were born as „normal“ girls with no given and guaranteed future in terms of beauty. But they worked hard on themselfs, they showed big strength and braveness because they followed their dreams. Look further – these transformation are just gorgeous!

CZ: Milujeme bimbo barbie panenky! Obvykle mají umělá prsa, falešné rty a další části svých těl, protože se narodily jako „normální“ holky bez dané a zaručení budoucnosti co do krásy. Ony na sobě ale tvrdě pracovaly, prokázaly velikou sílu a odvahu, protože šly za svými sny. Podívejte se na fotky – tyhle transofrmace jsou prostě úžasné!

Celý příspěvek