Jak porno mění generaci dívek?

Jak porno mění generaci dívek?

Na webu amerického časopisu Time vyšel článek věnovaný knize GIRLS & SEX: Navigating the Complicated New Landscape autorky Peggy Orenstein. Můžeme se v ní dozvědět něco o tom, jak porno zasahuje do našeho života a konkrétně do života mladých dívek. Je logické, že porno může, stejně jako filmy, hudba nebo jiná součást popkultury, vstupovat do naší každodennosti a ovlivňovat naše chování. Zvlášť, pokud u něj trávíme stále větší množství času, o čemž svědčí neustále stoupající výdělky pornoprůmyslu.

Celý příspěvek